forbot
Biobakt, Sp. z o.o.
+48 (42) 637-04-28
 • Biobakt, Sp. z o.o.
 • Katalog wyrobów
 • Akwesan - mikrobiologiczny preparat do oczek i stawów
Akwesan - mikrobiologiczny preparat do oczek i stawów
 • Akwesan - mikrobiologiczny preparat do oczek i stawów

Akwesan - mikrobiologiczny preparat do oczek i stawów

Sprawdź dostępność
Opis

Opis działania biopreparatu Akwesan:

Akwesan to preparat mikrobiologiczny w postaci odpowiednio wyselekcjonowanych szczepów bakterii psychrofilowych, psychrotrofowych, nośników oraz starterów przewidziany do oczek, stawów kąpielowych oraz większych zbiorników wodnych.

Przewidziany do zastosowania przy zakładaniu oczka wodnego bądź stawu kąpielowego, inicjuje cykl azotowy i rozwój niezbędnej flory bakteryjnej.

Zawarty w preparacie kompozyt bakteryjny hamuje proces eutrofizacji akwenu wodnego. Wprowadzony do środowiska wodnego powoduje zachowanie równowagi mikrobiologicznej biotopu, reguluje cykl azotowy, pozwala prowadzić efektywną gospodarkę fosforanową polegającą na zachowaniu równowagi pomiędzy fosforem rozpuszczalnym a nierozpuszczalnym w wodzie.

Preparat Akwesan przyspiesza rozkład odpadów organicznych, zapewnia redukcję osadów dennych poprzez redukcję zawartych w nich substancji organicznych takich jak obumarłe rośliny, odchody oraz niewykorzystane resztki pokarmowe.

Preparat redukuje poziom chlorofilu poprawiając klarowność wody. Zawarte w preparacie bakterie probiotyczne poprawiają kondycję, odporność, dobrostan zwierząt wodnych, często powodując zwiększenie ich populacji.

Stosowany w stawach hodowlanych zapewnia efektywniejsze wykorzystanie karmy.

Przeciwdziała akumulacji związków azotowych, kompozyt bakterii stanowiących skład preparatu posiada zdolność wiązania metali ciężkich.

Biopreparat Akwesan jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt, środowiska i może być stosowany bez konieczności okresowego wstrzymywania dotychczasowej eksploatacji zbiornika wodnego (gospodarka rybacka, sport, turystyka, baza wypoczynkowa itp.)

  Skład:

Preparat składa się ze specjalnie wyselekcjonowanych bakterii które spełniają poniższe warunki:

 • Użyte bakterie uznane są przy współczesnym stanie wiedzy za absolutnie niepatogenne.
 • Nie wytwarzają substancji mogących mieć ujemny wpływ na wyniki produkcyjne gospodarki rybackiej oraz jakość produktów i surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • Nie produkują w procesie bioutylizacji osadów dennych, metabolitów szkodliwych dla ludzi, fauny i flory środowiska (gleby, wody, powietrza)
 • Charakteryzują się wysokim potencjałem do multiplikacji.
 • Są zdolne wykorzystywać bezpośrednio, bądź w sposób pośredni substancje oraz związki znajdujące się w osadach dennych oraz zanieczyszczonych wodach zbiorników wodnych, do własnego rozwoju (źródła węgla, energii, azotu, siarki, itp.)
 • Mogą rozwijać i rozmnażać się w zmiennych warunkach, jakie mogą wystąpić w osadach dennych w trakcie realizacji procesu rekultywacyjnego (warunki tlenowe, beztlenowe, wahania pH, temperatury, ciśnienia hydrostatycznego itp.)
 • Zdeponowane w środowisko osadów dennych, potrafią tworzyć w wyniku tigmotaksji , wzajemnie uzupełniające się, korzystne dla przebiegu bioutylizacji, układy zwane zoogleą.
 • Aktywizują z zanieczyszczonych zbiornikach wodnych biologiczne procesy samooczyszczania wody (biosorpcja, biokumulacja, immobilizacja)


Dawkowanie:

Preparat należy stosować w ilości 10 gramów na każdy metr kwadratowy powierzchni lustra wody. Aplikację należy przeprowadzać jednokrotnie w czasie sezonu, najlepiej w okresie wiosny lub jesieni, w przypadku silnego obciążenia zbiornika gdy jednokrotna dawka nie przynosi oczekiwanych rezultatów, w celu przyspieszenia procesu bioremediacji można aplikację powtórzyć , aplikować równomiernie na całej powierzchni zbiornika wodnego.

 

Preparat dostępny w opakowaniach 150 g, 500 g oraz w workach 25 kg.

 

Informacje są aktualne: 19.10.2017

Więcej

Najniższa cena na Akwesan - mikrobiologiczny preparat do oczek i stawów w Łódź (Polska) przedsiębiorstwo Biobakt, Sp. z o.o..