forbot
Biobakt, Sp. z o.o.
+48 (42) 637-04-28
 • Biobakt, Sp. z o.o.
 • Katalog wyrobów
 • Akwesan - mikrobiologiczny preparat do oczek i akwenów wodnych
Akwesan - mikrobiologiczny preparat do oczek i akwenów wodnych
 • Akwesan - mikrobiologiczny preparat do oczek i akwenów wodnych

Akwesan - mikrobiologiczny preparat do oczek i akwenów wodnych

Sprawdź dostępność
Brend:Biobakt
Kraj producenta:Polska
Opis

Działanie Akwesanu  

Preparat mikrobiologiczny w postaci odpowiednio wyselekcjonowanych szczepów bakterii psychrofilowych i psychrotrofowych, nośników oraz starterów przewidziany do oczek, stawów kąpielowych, większych zbiorników wodnych.

Przewidziany do zastosowania przy zakładaniu oczka wodnego bądź stawu kąpielowego, inicjuje rozwój niezbędnej flory bakteryjnej oraz cykl azotowy.

Zawarty w preparacie kompozyt bakteryjny hamuje proces eutrofizacji akwenu wodnego. Wprowadzony do środowiska wodnego powoduje zachowanie równowagi mikrobiologicznej biotopu, reguluje cykl azotowy oraz pozwala prowadzenie efektywnej gospodarki fosforanowej polegającej na zachowaniu równowagi pomiędzy fosforem rozpuszczalnym a nierozpuszczalnym w wodzie.

Preparat Akwesan przyspiesza rozkład odpadów organicznych oraz zapewnia redukcję osadów dennych poprzez redukcję zawartych w nich substancji organicznych w postaci obumarłych roślin, odchodów, niewykorzystanych resztek pokarmowych.

Preparat redukuje poziom chlorofilu poprawiając klarowność wody. Zawarte w preparacie bakterie probiotyczne poprawiają kondycję i odporność zwierząt wodnych, często powodując zwiększenie ich populacji.

Stosowany w stawach hodowlanych zapewnia efektywniejsze wykorzystanie karmy oraz sprzyja dobrostanowi ryb.

Przeciwdziała akumulacji związków azotowych, kompozyt bakterii stanowiących skład preparatu posiada zdolność wiązania metali ciężkich.

Preparat Akwesan jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Można go stosowany bez konieczności okresowego wstrzymywania dotychczasowej eksploatacji zbiornika wodnego (gospodarka rybacka, sport, turystyka, baza wypoczynkowa itp.)

Skład biopreparatu

Preparat składa się ze specjalnie wyselekcjonowanych bakterii spełniających poniższe warunki:

 • Użyte bakterie uznane są przy współczesnym stanie wiedzy za absolutnie niepatogenne.
 • Charakteryzują się wysokim potencjałem do multiplikacji.
 • Nie wytwarzają substancji mogących mieć ujemny wpływ na wyniki produkcyjne gospodarki rybackiej oraz jakość produktów i surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • Nie produkują w procesie bioutylizacji osadów dennych, metabolitów szkodliwych dla ludzi, fauny i flory środowiska (gleby, wody, powietrza)
 • Są zdolne wykorzystywać bezpośrednio, bądź w sposób pośredni substancje oraz związki znajdujące się w osadach dennych oraz zanieczyszczonych wodach zbiorników wodnych, do własnego rozwoju (źródła węgla, energii, azotu, siarki, itp.)
 • Mogą rozwijać i rozmnażać się w zmiennych warunkach, jakie mogą wystąpić w osadach dennych w trakcie realizacji procesu rekultywacyjnego (warunki tlenowe, beztlenowe, wahania pH, temperatury, ciśnienia hydrostatycznego itp.)
 • Aktywizują z zanieczyszczonych zbiornikach wodnych biologiczne procesy samooczyszczania wody (biosorpcja, biokumulacja, immobilizacja)
 • Zdeponowane w środowisko osadów dennych, potrafią tworzyć w wyniku tigmotaksji , wzajemnie uzupełniające się, korzystne dla przebiegu bioutylizacji, układy zwane zoogleą.

Dawkowanie:

Preparat należy stosować w ilości 10 gramów na każdy metr kwadratowy powierzchni lustra wody. Preparat aplikuje się jednokrotnie w sezonie, najlepiej w okresie wiosny lub jesieni, w przypadku silnego obciążenia zbiornika gdy jednokrotna dawka nie przynosi oczekiwanych rezultatów, w celu przyspieszenia procesu bioremediacji można aplikację powtórzyć , aplikować równomiernie na całej powierzchni zbiornika wodnego.   Preparat dostępny w opakowaniach 150 g, 500 g oraz w workach 25 kg.

http://sklep.biobakt.pl/pl/oczyszczanie-wod/9-akwesan-500-gramow-5905279345058.html

Charakterystyki:
Brend: Biobakt
Kraj producenta: Polska
Informacje są aktualne: 19.10.2017

Więcej

Najniższa cena na Akwesan - mikrobiologiczny preparat do oczek i akwenów wodnych w Łódź (Polska) przedsiębiorstwo Biobakt, Sp. z o.o..