forbot
Biobakt, Sp. z o.o.
+48 (42) 637-04-28
 • Biobakt, Sp. z o.o.
 • Katalog wyrobów
 • Perparat do obejść inwentarskich - Biodenn K
Perparat do obejść inwentarskich - Biodenn K
 • Perparat do obejść inwentarskich - Biodenn K

Perparat do obejść inwentarskich - Biodenn K

Sprawdź dostępność
Opis

BIODENN K

Preparat przewidziany jest do zastosowania w obejściach inwentarskich. Poprzez odpowiednio dobrany skład kompozytu mikrobiologicznego działa on w szerokim zakresie, przyczyniając się zdecydowanie do poprawy warunków sanitarnych i higienicznych wewnątrz tychże obejść. Preparat znacząco obniża poziom siarkowodorów i amoniaku zmniejszając w ten sposób ryzyko rozwinięcia się chorób układu oddechowego. Poprzez zdolność do silnej multiplikacji w procesie adhezji zdecydowanie ograniczają rozwój i ryzyko wystąpienia zakażeń spowodowanych przez bakterie patogenne. Preparat bezpieczny dla zwierząt jak i otoczenia.

Zalety stosowania preparatu BIODENN K.

 • Ograniczenie przykrych zapachów w pomieszczeniach inwentarskich.
 • Redukcja chorobotwórczych bakterii, grzybów w i pleśni w ściółce, kompostach, oraz zmniejszenie emisji chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska z tego typu źródeł.
 • Znaczne obniżenie zawartości siarkowodoru i amoniaku w obiektach inwentarskich oraz miejscach stosowania preparatu a także istotne zmniejszenie emisji tych gazów do otoczenia.
 • Bardzo wysoka redukcja bakterii patogennych i grzybów w gnojowicy i oborniku oraz zwiększenie ich wartości nawozowych.
 • Zmniejszenie ilości chorób układu oddechowego i przewodu pokarmowego oraz chorób kończyn u zwierząt.
 • Ograniczenie przykrych zapachów podczas składowania i rozrzucania obornika na pola, a także szybka i korzystna regeneracja zdegradowanej mikroflory glebowej.
 • Szybka oraz prawidłowa utylizacja gnojówki, mineralizacja obornika oraz homogenizacja biomasy.
 • Obniżenie wilgotności obiektów inwentarskich.

Skład i dawkowanie:

Preparat BIODENN K wytworzony jest z odpowiednio dobranego kompozytu niepatogennych bakterii tworzących swoisty łańcuch troficzny, zdolnych do silnej multiplikacji, jak i odpowiednio dobranych starterów umożliwiających rozwój bakterii w niekorzystnych warunkach i nosnikach.

Dawkowanie:

Preparat BIODENN K dawkujemy w ilości 2 do 5 gramów na każdy 1m2 powierzchni obejścia inwentarskiego co 14 dni.

Preparat pakowany w:

 • pojemniki o pojemności 0,25/0,5/1/5 kilograma;
 • worki o pojemności 25 kilogramów.
Informacje są aktualne: 19.10.2017

Więcej

Najniższa cena na Perparat do obejść inwentarskich - Biodenn K w Łódź (Polska) przedsiębiorstwo Biobakt, Sp. z o.o..