forbot
Biobakt, Sp. z o.o.
+48 (42) 637-04-28
 • Biobakt, Sp. z o.o.
 • Katalog wyrobów
 • Preparat do obejść inwentarskich, poprawiający warunki sanitarne i higieniczne - BIODENN K
Preparat do obejść inwentarskich, poprawiający warunki sanitarne i higieniczne - BIODENN K
 • Preparat do obejść inwentarskich, poprawiający warunki sanitarne i higieniczne - BIODENN K

Preparat do obejść inwentarskich, poprawiający warunki sanitarne i higieniczne - BIODENN K

Sprawdź dostępność
Opis

Opis i działanie: Preparat BIODENN K przewidziany jest do zastosowania w obejściach inwentarskich. Poprzez właściwie dobrany skład kompozytu mikrobiologicznego biopreparat działa w szerokim zakresie, przyczyniając się zdecydowanie do poprawy warunków sanitarnych i higienicznych wewnątrz tychże obejść. Preparat znacząco obniża poziom siarkowodoru oraz amoniaku zmniejszając w ten sposób ryzyko rozwinięcia się chorób układu oddechowego. Dzięki zdolność do silnej multiplikacji w procesie adhezji zdecydowanie ograniczają rozwój oraz ryzyko wystąpienia zakażeń spowodowanych przez bakterie patogenne. Preparat bezpieczny dla ludzi, zwierząt i otoczenia.

Zalety stosowania preparatu BIODENN K.

 • Ograniczenie przykrych, nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach inwentarskich
 • Znaczne obniżenie zawartości siarkowodoru i amoniaku w obiektach inwentarskich, oborach oraz miejscach stosowania preparatu a także istotne zmniejszenie emisji tych gazów do otoczenia.
 • Redukcja chorobotwórczych bakterii, grzybów, pleśni w ściółce, kompostach, oraz zmniejszenie emisji chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska z tego typu źródeł.
 • Zmniejszenie ilości chorób układu oddechowego, przewodu pokarmowego oraz chorób kończyn u zwierząt.
 • Ograniczenie przykrych zapachów podczas składowania i rozrzucania obornika, kompostu na pola, a także szybka i korzystna regeneracja zdegradowanej mikroflory glebowej.
 • Bardzo wysoka redukcja bakterii patogennych i grzybów w gnojowicy i oborniku oraz zwiększenie ich wartości nawozowych.
 • Szybka oraz prawidłowa utylizacja gnojówki, mineralizacja obornika oraz homogenizacja biomasy.
 • Obniżenie wilgotności obiektów inwentarskich.

Skład i dawkowanie:

Preparat BIODENN K zestawiony jest z odpowiednio dobranego kompozytu niepatogennych bakterii tworzących swoisty łańcuch troficzny, zdolnych do silnej multiplikacji, oraz odpowiednio dobranych starterów umożliwiających rozwój bakterii w niekorzystnych warunkach i nosników.

Dawkowanie:

Preparat BIODENN K dawkujemy w ilości 2 do 5 gramów na każdy metr kwadratowy powierzchni obejścia inwentarskiego co 14 dni.

Informacje są aktualne: 19.10.2017

Więcej

Najniższa cena na Preparat do obejść inwentarskich, poprawiający warunki sanitarne i higieniczne - BIODENN K w Łódź (Polska) przedsiębiorstwo Biobakt, Sp. z o.o..