forbot
Biobakt, Sp. z o.o.
PREMIUM_BUSINESS
+48 (42) 637-04-28
 • Biobakt, Sp. z o.o.
 • Katalog wyrobów
 • Preparat przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w szambach i oczyszczalniach
Preparat przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w szambach i oczyszczalniach
 • Preparat przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w szambach i oczyszczalniach

Preparat przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w szambach i oczyszczalniach

Na stanie
Opis

Opis i działanie:

Preparat BIODENN K przewidziany jest do zastosowania w obejściach inwentarskich, oborach. Poprzez właściwie dobrany skład kompozytu mikrobiologicznego preparat działa w szerokim zakresie, przyczyniając się zdecydowanie do poprawy warunków sanitarnych i higienicznych wewnątrz tych obejść. Preparat znacząco obniża poziom siarkowodoru i amoniaku zmniejszając w ten sposób ryzyko rozwinięcia się chorób układu oddechowego. Poprzez zdolność do silnej multiplikacji w procesie adhezji zdecydowanie hamują rozwój i ryzyko wystąpienia zakażeń spowodowanych przez bakterie patogenne. Preparat bezpieczny dla zwierząt i otoczenia.

Zalety stosowania preparatu BIODENN K.

 • Ograniczenie przykrych zapachów w pomieszczeniach inwentarskich
 • Znaczne obniżenie zawartości siarkowodoru, amoniaku w obiektach inwentarskich oraz miejscach stosowania preparatu a także istotne zmniejszenie emisji tych gazów do otoczenia.
 • Redukcja chorobotwórczych bakterii, grzybów w pleśni i w ściółce, kompostach, oraz zmniejszenie emisji chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska z tego typu źródeł.
 • Zmniejszenie ilości chorób układu oddechowego i przewodu pokarmowego oraz chorób kończyn u zwierząt.
 • Ograniczenie przykrych, nieprzyjemnych zapachów podczas składowania i rozrzucania obornika na pola, a także szybka i korzystna regeneracja zdegradowanej mikroflory glebowej.
 • Bardzo wysoka redukcja bakterii patogennych i grzybów w gnojowicy, oborniku oraz zwiększenie ich wartości nawozowych.
 • Szybka oraz prawidłowa utylizacja gnojówki, mineralizacja obornika oraz homogenizacja biomasy.
 • Obniżenie wilgotności obiektów inwentarskich.

Skład i dawkowanie:

Preparat BIODENN K zestawiony jest z prawidłowo dobranego kompozytu niepatogennych bakterii tworzących swoisty łańcuch troficzny, zdolnych do silnej multiplikacji, oraz odpowiednio dobranych starterów umożliwiających rozwój bakterii w niekorzystnych warunkach i nośników.

Dawkowanie:

Preparat BIODENN K dawkujemy w ilości 2 do 5 gram na każdy metr kwadratowy powierzchni obejścia inwentarskiego co 14 dni.

Preparat sprzedawany jest w:

 • opakowaniach 250/450/900/4500 gram
 • workach 25 kg

http://sklep.biobakt.pl/pl/utylizacja-sciekow/32-biodenn-k-45-kg.html

Informacje są aktualne: 19.10.2017

Więcej

Najniższa cena na Preparat przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w szambach i oczyszczalniach w Łódź (Polska) przedsiębiorstwo Biobakt, Sp. z o.o..